Advokatfirman SIGMA anställer biträdande jurist Markus Rhawi 

Markus Rhawi har en yrkesmässig bakgrund som bankjurist och bolagsjurist med erfarenhet inom finansiell juridik, bolagsrätt, compliance, regulatorisk bevakning, inkassoverksamhet, hantering av tvistiga ärenden samt bedrägeriprevention (bedrägerier, antipenningtvätt samt antiterroristfinansiering). Markus har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet och specialiserat sig inom finansmarknads- och krediträtt, internationell tvistlösning i skiljerätt samt entreprenadrätt.

Verifierad av MonsterInsights