Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Advokat Sigma Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik affärsjuridik

Start Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Om oss Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Verksamhetsområden Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Medarbetare Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Allmänna villkor Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Kontakt Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Verksamhetsområden >> Obeståndsrätt

Insolvensrätten, eller obeståndsrätten, är ett brett rättsområde som berör allt från rekonstruktionsåtgärder och konkurs till att bevaka fordringsägares rättigheter. För företag i en obeståndssituation finns ett insolvensrättsligt system som möjliggör omstrukturering, eller avveckling av verksamheten under ordnade former som exempelvis likvidation.

Advokatfirman SIGMA biträder bl.a. vid ackord, betalningsanstånd och likvidationer m.m. Vi tillhandahåller även rådgivning i frågor avseende aktieägares och styrelseledamöters ansvar. 

<< Tillbaka till Verksamhetsområden Advokatfirman Sigma
 

Nyheter

     
  Brunnsgatan 7, 111 38 Stockholm
info@advokatsigma.se
Växel: + 46 8 722 03 00
Telefax: + 46 8 722 77 70

Copyright © 2011 Advokatfirman SIGMA

IM Storm Webbyrå