Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Advokat Sigma Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik affärsjuridik

Start Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Om oss Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Verksamhetsområden Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Medarbetare Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Allmänna villkor Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Kontakt Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Verksamhetsområden >> Fastighetsrätt

Advokatfirman SIGMA verkar som rådgivare/ombud i samband med köp och försäljning av alla typer av fastigheter/tomträtter samt fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv eller fastighetsreglering m.m. Detta inbegriper analys, förhandling och framtagande av avtal m.m. Advokatfirman SIGMA biträder klienter även vid granskning av kommersiella hyresavtal och andra upplåtelseavtal.

Advokatfirman SIGMA biträder klienter vid tvister avseende dolda fel, hävning, skadestånd m.m.

Hyres- och arrenderätt

Advokatfirman SIGMA biträder i alla frågor rörande lokaler och kommersiell hyresrätt samt alla typer av frågor gällande bostäder och andra nyttjanderätter. Detta inbegriper bl.a. analys av hyresavtal, förhandlingar, upprättande eller uppsägning av hyresavtal för omförhandling eller avflyttning.

Bostadsrätt

Advokatfirman SIGMA biträder föreningar såväl som medlemmar i alla typer av frågor rörande föreningsrätt och bostadsrätt. Advokatfirman SIGMA handlägger även ärenden angående: upplåtelser, ombyggnadsfrågor, fel vid överlåtelse av bostadsrätt.

Ombildning

Advokatfirman SIGMA biträder vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt och erbjuder hyresgäster en trygg helhetslösning.

Med lång erfarenhet och nöjda kunder är vi en uppskattad samarbetspartner vid ombildningar.

Våra medarbetare har stor kompetens och lång erfarenhet av fastighetsjuridik, ekonomi och värderingsfrågor vilket förutsätter en bra start i en ny bostadsrättsförening.  Genom samarbetspartners erbjuder vi efter ombildningen såväl teknisk som kameral fastighetsförvaltning, hjälp med styrelsearbete och bostadsrättsjuridiska frågor, planering och upphandlingar av renoveringar samt förbättringar på fastigheten och andra tjänster som en bostadsrättsförening kan erfordra.

<< Tillbaka till Verksamhetsområden Advokatfirman Sigma
 

Nyheter

     
  Brunnsgatan 7, 111 38 Stockholm
info@advokatsigma.se
Växel: + 46 8 722 03 00
Telefax: + 46 8 722 77 70

Copyright © 2011 Advokatfirman SIGMA

IM Storm Webbyrå