Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Advokat Sigma Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik affärsjuridik

Start Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Om oss Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Verksamhetsområden Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Medarbetare Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Allmänna villkor Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Kontakt Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Verksamhetsområden >> Bolagsrätt

Bolagsrätten genomsyrar samt präglar företagens organisation och dagliga verksamhet i så väl handels- och kommanditbolag som i aktiebolag.

Advokatfirman SIGMA biträder företag av olika storlek och ägarstrukturer i frågor som rör bolagsrätt. Advokatfirman SIGMAs gedigna kompetens och breda erfarenhet inom området gör det möjligt att presentera nya och kreativa lösningar i frågor om bildande och förvaltande av aktiebolag och andra företagsformer.

Advokatfirma SIGMA hanterar regelbundet frågor avseende kapitalanskaffning, ägarspridning, styrelseansvar, ägarstyrning, emissioner, joint ventures, konsortialavtal, generationsskiftesplanering, tvångsinlösen och skydd för minoritetsaktieägare.

<< Tillbaka till Verksamhetsområden Advokatfirman Sigma
 

Nyheter

     
  Brunnsgatan 7, 111 38 Stockholm
info@advokatsigma.se
Växel: + 46 8 722 03 00
Telefax: + 46 8 722 77 70

Copyright © 2011 Advokatfirman SIGMA

IM Storm Webbyrå