Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Advokat Sigma Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik    Advokat Sigma - Svensk och internationell affärsjuridik affärsjuridik

Start Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Om oss Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Verksamhetsområden Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Medarbetare Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Allmänna villkor Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik Kontakt Advokatfirman SIGMA - Svensk och internationell affärsjuridik

Nyheter


Skrivet av: Konstantin Sabo 2011-10-31

Samarbete mellan Advokatfirman SIGMA och Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferreros.
Pressmeddelande


Stockholm den 31 oktober 2011


Som en del i vår gemensamma ambition att underlätta internationella transaktioner/affärer kan vi nu gemensamt tillkännage att Advokatfirman Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferrero och Advokatfirman SIGMA inleder ett samarbete.


I den allt mer landsöverskridande handeln med en växande konkurrens blir det allt viktigare även för advokatfirmor att samarbeta nationellt och internationellt över landsgränser med kvalificerad och specialiserad juridik. Advokatfirmor som vill vara med i denna utveckling måste infria klienternas krav att biträda dem i alla rättsområden, utan begränsning till ett geografiskt område. I en internationell affärsvärld förväntar sig klienter ett gränsöverskridande samarbete mellan advokatfirmor.


Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferrero är en advokatfirma med kontor placerade i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Advokatfirman anlitas ofta som ombud i samband med transaktioner, tvister inför domstol och skiljenämnd. Samtliga medarbetare har en bred associations- och transaktionsrättslig bakgrund samt även erfarenhet från andra områden och branscher.


Advokatfirman SIGMA arbetar med kvalificerad affärsjuridik- och skatterådgivning. Advokatfirman är verksam inom samtliga rättsområden inom affärsjuridiken samt skatterätt och anlitas ofta som ombud vid transaktioner, tvister inför domstol och skiljenämnd. Samtliga medarbetare har en bred associations- och transaktionsrättslig bakgrund samt även erfarenhet från andra områden och branscher.


Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferrero och Advokatfirman SIGMA erbjuder genom detta samarbete både sina och respektive firmas klienter en snabb och kvalificerad rådgivning. Klienten kontaktar sin lokala advokat, som i sin tur kontaktar samarbetsparten för att slussa klienten och ärendet vidare.


Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferrero och Advokatfirman SIGMA är två av varandra oberoende advokatfirmor som tillhandahåller kvalificerade juridiska tjänster.


Kontakt:


För Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferreros räkning kontakta: Ia Weinand (ia.weinand@martinezechevarria.com), Tel: + 34 952 765 000, www.martinezechevarria.com


För Advokatfirman SIGMAs räkning kontakta ansvarig delägare: Advokat Konstantin Sabo (konstantin.sabo@advokatsigma.se), Tel: + 46 8 722 03 00, www.advokatsigma.se


 Advokatfirman Sigma
 

Nyheter

2016-04-15
Olof Girhammar lämnar Advokatfirman SIGMA.


2013-02-05
Advokatfirma SIGMA har biträtt vid förvärvet av fastigheten Munin 4.


2012-03-02
Advokatfirman SIGMA har biträtt vid en fastighetstransaktion


2012-02-13
Ny medarbetare - Olof Girhammar


2011-10-31
Samarbete mellan Advokatfirman SIGMA och Abogados Martinez-Echevarria-Pérez & Ferreros.


     
  Brunnsgatan 7, 111 38 Stockholm
info@advokatsigma.se
Växel: + 46 8 722 03 00
Telefax: + 46 8 722 77 70

Copyright © 2011 Advokatfirman SIGMA

IM Storm Webbyrå